עודכנו הקורסים והדרישות לשנה"ל תשפ"ג

21 יולי, 2022

עודכנה רשימת הקורסים והדרישות במסגרת תכנית "אבני פינה" לשנה"ל תשפ"ב.

שימו לב כי עדיין יתכנו שינויים.

שעות הקורסים ומיקומיהם נמצאים בשנתון האוניברסיטה: https://shnaton.huji.ac.il