הודעת הרקטור - קורסים עודפים

8 אפריל, 2019
שכר לימוד בגין קורסים עודפים
האוניברסיטה העברית מעודדת את הסטודנטים ללמוד קורסים מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לתואר לפי תכנית הלימודים שלהם ("קורסים עודפים"). אנו האוניברסיטה היחידה שמעניקה פטור מתשלום שכר לימוד בגין קורסים עודפים בהיקף מסוים.
לימודי העשרה ("קורסים עודפים"): א) סטודנטים לתואר בוגר רשאים להשתתף, במעמד של "שומעים חופשיים", בקורסים שמוצעים באוניברסיטה, ללא חיוב בתשלום כלשהו. ההשתתפות בקורסים אלה אינה כוללת הגשת מטלות ובחינות ואין ניתן לה ביטוי בגיליון הציונים. ב) סטודנטים לתואר בוגר רשאים להשתתף בקורסים עודפים כסטודנטים מן המניין, כלומר להגיש מטלות ולהיבחן בקורס, ולקבל ביטוי לכך בגיליון הציונים. הביטוי בגיליון הציונים ניתן בקטגוריה נפרדת – "קורסים עודפים" – שהציון בהם אינו נכלל בשקלול הציונים לתואר. סטודנטים פטורים מתשלום שכר לימוד בגין ההשתתפות בקורסים אלה בהיקף של עד 8 נ"ז (במדעים העיוניים, שבהם לימודי הבוגר הם בהיקף של 120 נ"ז) או עד 10 נ"ז (במדעים הניסויים, שבהם לימודי הבוגר הם בהיקף של כ- 150 נ"ז) אם הם מסיימים את לימודיהם לתואר בוגר בתוך שלוש שנים; ומחצית מכך (4 נ"ז במדעים העיוניים ו-5 נ"ז במדעים הניסויים) אם הם מסיימים את לימודיהם לאחר יותר משלוש שנים.