חדשות

חופשת פסח

אפריל 16, 2019

מזכירות אבני פינה תהיה סגורה בין התאריכים 17.4-27.4.לרגל חופשת הפסח.

נשוב ב-28.4

חג שמח!

הודעת הרקטור - קורסים עודפים

אפריל 8, 2019
שכר לימוד בגין קורסים עודפים
האוניברסיטה העברית מעודדת את הסטודנטים ללמוד קורסים מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לתואר לפי תכנית הלימודים שלהם ("קורסים עודפים"). אנו האוניברסיטה היחידה שמעניקה פטור מתשלום שכר לימוד בגין קורסים עודפים בהיקף מסוים.

הודעה לתלמידי סטטיסטיקה ומדע הנתונים

מרץ 13, 2019

שימו לב, רק תלמידי סטטיסטיקה ומדע הנתונים במסלול 824, בשילוב עם:

כל חוג אחר ממדעי החברה חייבים - 6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

כל חוג ממדעי הרוח חייבים - 2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי (חייב להיות מתחום מדעי החיים).

מדעי הטבע / מדעי המחשב והנדסה חייבים - 4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח

 

שני קורסים מקוונים חדשים בסמסטר ב'

פברואר 12, 2019

שני קורסים מקוונים חדשים בסמסטר ב':

קורס מקוון חדש מהתחום הניסויי: "סקס רבייה מינית ממולקולות עד פילים" (72159) | מיכאל ברנדייס, פתוח לתלמידי הר הצופים, מתמטיקה חד חוגי, מדעי המחשב חד חוגי.

שימו לב כי יש להרשם לקורס דרך הרישום-נט. (המערכת תפתח בתאריך 3.3.19) קדימון של הקורס

הקורס סגור בפני מי שלמדו את הקורס: "כל הביולוגיה על רגל אחת" (72148)

הבהרה בקשר לקבלת נ"ז בגין מעורבות חברתית.

ינואר 10, 2019

על פי נה"ל של האוניברסיטה (נספח ט') לסטודנטים לתואר בוגר יוענק פטור של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה (בתוכניות לימודים שבהן מוטלת חובה לימודי אבני פינה). הפטור של 2 נ"ז ניתן פעם אחד בלבד במהלך הלימודים, בגין השתתפות באחת הפעילויות הבאות: פעילות התנדבות, שירות מילואים, השתתפות בנבחרת ספורט של האוניברסיטה או בתזמורת האוניברסיטה.

ההסדר יחול על כל מי שלומדים לתואר בוגר בתשע"ט ואילך בגין פעילות מזכה שתעשה בשנת הלימודים תשע"ט ואילך. סטודנטים שכבר השלימו את מכסת הלימודים שלהם בקורסי אבני פינה לפני שנת הלימודים תשע"ט לא יוכלו לנצל את הפטור.