חדשות

 נפתחה ההרשמה למולטיברסיטה! انضموا لمولتيفرسيتا!

19 אוגוסט, 2021

 נפתחה ההרשמה למולטיברסיטה! انضموا لمولتيفرسيتا!

ערבית אחרי העברית -  اللغة العربية تتبع العبرية

שלום רב,

נפתחה ההרשמה לשנה האקדמית הבאה של  "מולטיברסיטה" - לומדים ויוזמים בירושלים, המציעה מבחר קורסים (בהיקף של 4 נ"ז) המתאפיינים בשיטת לימוד מבוססת פרוייקטים (Project Based Learning), ובדגש עבודה בקבוצות רב-תרבותיות ומגוונות של סטודנטים יהודים ופלסטינים. המתקבלים/ות לתכנית יזכו גם מגוון פעילויות ייחודיות ומעשירות.

קורסי שפה - גרמנית וספרדית

6 ספטמבר, 2020

 

היחידה ללימודי שפות במדעי הרוח מציעה קורסי שפה בגרמנית ובספרדית במסגרת תוכנית אבני פינה.

כדי לרכוש יכולות משמעותיות להתחיל לתקשר בשפה דרושים שני סמסטרים, מעבר למכסת הלימודים במסגרת אבני פינה.

לכן קורס מתחילים א' מוצע כנ"ז העשרה ועל קורס ההמשך מתחילים ב' ניתן לקבל 4 נ"ז במסגרת דרישות אבני פינה.

שימו לב: נכון לתשפ"א מתכונת לימודי השפה בספרא, בשיתוף עם אבני פינה, קיימת בספרדית ובגרמנית בלבד.

הודעת הרקטור - קורסים עודפים

8 אפריל, 2019
שכר לימוד בגין קורסים עודפים
האוניברסיטה העברית מעודדת את הסטודנטים ללמוד קורסים מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לתואר לפי תכנית הלימודים שלהם ("קורסים עודפים"). אנו האוניברסיטה היחידה שמעניקה פטור מתשלום שכר לימוד בגין קורסים עודפים בהיקף מסוים.

הודעה לתלמידי סטטיסטיקה ומדע הנתונים

13 מרץ, 2019

שימו לב, רק תלמידי סטטיסטיקה ומדע הנתונים במסלול 824, בשילוב עם:

כל חוג אחר ממדעי החברה חייבים - 6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

כל חוג ממדעי הרוח חייבים - 2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי (חייב להיות מתחום מדעי החיים).

מדעי הטבע / מדעי המחשב והנדסה חייבים - 4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח