חדשות

שני קורסים מקוונים חדשים בסמסטר ב'

פברואר 12, 2019

שני קורסים מקוונים חדשים בסמסטר ב':

קורס מקוון חדש מהתחום הניסויי: "סקס רבייה מינית ממולקולות עד פילים" (72159) | מיכאל ברנדייס, פתוח לתלמידי הר הצופים, מתמטיקה חד חוגי, מדעי המחשב חד חוגי.

שימו לב כי יש להרשם לקורס דרך הרישום-נט. (המערכת תפתח בתאריך 3.3.19) קדימון של הקורס

הקורס סגור בפני מי שלמדו את הקורס: "כל הביולוגיה על רגל אחת" (72148)

הבהרה בקשר לקבלת נ"ז בגין מעורבות חברתית.

ינואר 10, 2019

על פי נה"ל של האוניברסיטה (נספח ט') לסטודנטים לתואר בוגר יוענק פטור של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה (בתוכניות לימודים שבהן מוטלת חובה לימודי אבני פינה). הפטור של 2 נ"ז ניתן פעם אחד בלבד במהלך הלימודים, בגין השתתפות באחת הפעילויות הבאות: פעילות התנדבות, שירות מילואים, השתתפות בנבחרת ספורט של האוניברסיטה או בתזמורת האוניברסיטה.

ההסדר יחול על כל מי שלומדים לתואר בוגר בתשע"ט ואילך בגין פעילות מזכה שתעשה בשנת הלימודים תשע"ט ואילך. סטודנטים שכבר השלימו את מכסת הלימודים שלהם בקורסי אבני פינה לפני שנת הלימודים תשע"ט לא יוכלו לנצל את הפטור.