קצת עלינו

תכנית אבני פינה החלה את דרכה כתכנית ניסיונית בשנת תש"ע. בתחילת דרכה נתמכה על ידי קרן מנדל. בראש התכנית בשנותיה הראשונות (תש"ע-תשע"ג) עמד פרופ' עודד נבון מהמכון למדעי כדור הארץ וסייעה בידו קרן שושנה. החל משנת תשע"ג עמד בראש התכנית פרופ' נחמן בן-יהודה מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. מסייעות בידו אגנס ארבלי וליאור סיגל. עד לשנת תשע"ו סייע  יואל רובין.
בסוף שנת הלימודים תשע"ב נוטרה התכנית הניסיונית על-ידי ועדת ניטור שהוקמה להערכת התכנית בראשות פרופ' מנחם מגידור. דו"ח ועדת הניטור הוגש לוועדה המתמדת של האוניברסיטה אשר אישרה את תום השלב הניסויי ואישרה את המשך הפעלת תכנית אבני פינה.