רשימת קורסים מתחום דמוקרטיה וחברה בישראל

המסלול התקיים בשנים תשפ"א-תשפ"ב בלבד

כללי ההרשמה לקורסי התחום:

  • תחום זה הינו בחירה.
  • ניתן ללמוד קורס אחד בלבד מקורסי התחום במהלך התואר.
  • תלמידי הפקולטה למדעי החברה - יכולים להירשם לקורסי דמוקרטיה וחברה בישראל כקורסי בחירה בלבד (כפוף לאישור החוג).
  • תלמידי הפקולטות של עבודה סוציאלית, מינהל עסקים ומשפטים - יכולים להירשם לקורסי דמוקרטיה וחברה בישראל על חשבון 2 נ"ז אבני פינה בתחום רוח/ניסויי.
  • תלמידים הנדרשים ללמוד קורסים בתחום חברה – יכולים להירשם לקורסי דמוקרטיה וחברה בישראל על חשבון 2 נ"ז בתחום חברה או במקום קורס אחד מהתחומים רוח/ניסויי לתלמידים שמחויבים ביותר מקורס אחד בתחומים אלו.