תשע״ו

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי