תשע״ו

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח / חינוך / משפטים 

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / מינהל עסקים

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.

חד-חוגי

תלמידי עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.