חד-חוגי

תלמידי עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.