דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח / חינוך / משפטים / קרימינולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / מינהל עסקים

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.