תזמורת האוניברסיטה העברית Hebrew University Orchestra

18 אוגוסט, 2022

נגנים מתקדמים בכלי מיתר וכלי נשיפה מוזמנים להצטרף לתזמורת האוניברסיטה העברית.

החזרות מתקיימות בימי שלישי בשעות  19:00-22:00 בבית ברטר בקמפוס ספרא.

השתתפות בתזמורת מזכה ב-2 נ"ז במסגרת תכנית "אבני פינה"

לתיאום בחינת כניסה יש ליצור קשר ,עם המנצחת, אניטה

kamien@netvision.net.il

 

The Hebrew University Orchestra welcomes advanced string and wind players. Orchestral rehearsals place on the Safra Campus at Beit Bretter on Tuesdays between 7 pm and 10 pm.

Orchestra members will receive 2 points as part of their Cornerstone program requirements.
To schedule an audition, please contact the conductor, Anita Kamien kamien@netvision.net.il