הבהרה בקשר לקבלת נ"ז בגין מעורבות חברתית

16 פברואר, 2020

הבהרה בקשר לקבלת נ"ז בגין מעורבות חברתית

על פי נה"ל של האוניברסיטה (נספח ט') לסטודנטים לתואר בוגר יוענק פטור של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה (בתוכניות לימודים שבהן מוטלת חובה לימודי אבני פינה). הפטור של 2 נ"ז ניתן פעם אחת בלבד במהלך הלימודים, בגין השתתפות באחת הפעילויות הבאות: פעילות התנדבות דרך היחידה למעורבות חברתית, שירות מילואים, ייצוג האוניברסיטה בנבחרת ספורט, בתזמורת, במקהלה או במודל האו"ם.