רשימת כל התחומים

53336 | פסיכולוגיה חברתית | אן אהרון

חלק מהשיעורים ינתנו באופן מקוון.

לא פתוח עבור תלמידי פסיכולוגיה או מי שלמדו את הקורס 51201 תהליכים חברתיים.

סמסטר: 
א
שנה: 
2023