רשימת כל התחומים

קורס מקוון

11160 | Introduction to Innovation and Entrepreneurship 101 | אמנון דקל / שרון לויטה וקנין

סמסטר: 
א
שנה: 
2023

קורס מוקלט מראש (א-סינכרוני). 

הקורס ינתן הן בסמסטר א', הן בסמסטר ב' והן בסמסטר קיץ

הקורס נלמד באנגלית עם כתוביות בעברית וערבית

מידע נוסף לגבי הקורס: https://jlmimpact.org.il/he/innovation_course/