הפקולטה לחקלאות

חוג 710 מדעי הצמח

קורס אחד מתחום מדעי החברה ואחד מתחום מדעי הרוח.


חוג 712 מדעי התזונה

קורס אחד מתחום מדעי הרוח.


חוג 715- אגרואקולוגיה

קורס אחד מתחום מדעי החברה ואחד מתחום מדעי הרוח.


חוג 716- קרקע ומים

קורס אחד מתחום מדעי החברה ואחד מתחום מדעי הרוח.


חוג 717- כלכלת סביבה וניהול

שני קורסים מהתחום הניסויי ושני קורסים מתחום מדעי הרוח (סה"כ 8 נ"ז).


חוג 718- מדעי בעלי חיים

קורס אחד מתחום מדעי החברה ואחד מתחום מדעי הרוח.


חוג 722- ביוכימיה ומדעי המזון

קורס אחד מתחום מדעי החברה ואחד מתחום מדעי הרוח.


חוג 729- ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות

קורס אחד מתחום מדעי הרוח.

 

בתוקף החל משנת תשע"ה.