תשפ"ג

חוג 710 מדעי הצמח

קורס אחד מתחום מדעי החברה ואחד מתחום מדעי הרוח.


חוג 712 מדעי התזונה

קורס אחד מתחום מדעי הרוח.


חוג 715- אגרואקולוגיה

קורס אחד מתחום מדעי החברה ואחד מתחום מדעי הרוח.


חוג 716- קרקע ומים

שני קורסים מתחום מדעי הרוח וקורס אחד מתחום מדעי החברה (סה"כ 6 נ"ז).


חוג 717- כלכלת סביבה וניהול

שני קורסים מהתחום הניסויי ושני קורסים מתחום מדעי הרוח (סה"כ 8 נ"ז).


חוג 718- מדעי בעלי חיים

שני קורסים מתחום מדעי החברה ושני קורסים מתחום מדעי הרוח (סה"כ 8 נ"ז).


חוג 722- ביוכימיה ומדעי המזון

קורס אחד מתחום מדעי החברה ואחד מתחום מדעי הרוח.


חוג 729- ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות

קורס אחד מתחום מדעי הרוח.

חוג 791, 792, 793, 794, 795 - ביוטכנולוגיה 

פטורים מחובות אבני פינה 

התמחות בגיאו-אינפורמטיקה

פטורים מ-2 נ"ז רוח ומ-2 נ"ז חברה