דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים*) / חינוך / משפטים

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

 

* הנ"זים מתחלקים בין עבודה סוציאלית לבין אמירים.