דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע עם:

כל חוג אחר במדעי הטבע / תלפיות דו-חוגי (2058)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

מנהל עסקים  / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה)

4 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח (כולל האקדמיה למוסיקה)

4 נ"ז מהתחום החברתי.

תעודת הוראה

2 נ"ז מתחום הרוח.

אמירים * / קוגניציה / חינוך

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

מתמטיקה עם כל חוג במדעי החברה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (על חשבון טבע).