דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע בשילוב עם:

כל חוג במדעי הטבע / תלפיות דו-חוגי (2058):

6 נ"ז: 2 נ"ז מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

כל חוג במדעי החברה / מנהל עסקים  / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה):

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / האקדמיה למוסיקה:

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

תעודת הוראה:

2 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

אמירים טבע * / אמירים רוח * / חינוך / קוגניציה:

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.