למיקום ומועדי הקורסים השונים, יש להכנס לשנתון האוניברסיטה

התחום הניסויי - לפי קמפוס

ניסויי

72159 | סקס – רביה מינית ממולקולות עד פילים | מיכאל ברנדייס

סמסטר: 
א
שנה: 
2023

קורס מוקלט מראש (א-סינכרוני). 

קורס מקוון. קדימון של הקורס

לא ניתן ללמוד את הקורס למי שכבר למד את הקורסים 72148 ו 72149 

ינתן הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.