התחום הניסויי - לפי קמפוס

קורס מקוון

72159 | סקס – רביה מינית ממולקולות עד פילים | מיכאל ברנדייס

סמסטר: 
ב
שנה: 
2023

קורס מוקלט מראש (א-סינכרוני). קדימון של הקורס

לא ניתן ללמוד את הקורס למי שכבר למד את הקורסים 72148 ו 72149 

ינתן הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

11160 | Introduction to Innovation and Entrepreneurship 101 | אמנון דקל / שרון לויטה וקנין

סמסטר: 
ב
שנה: 
2023

קורס מוקלט מראש (א-סינכרוני). 

הקורס ינתן הן בסמסטר א', הן בסמסטר ב' והן בסמסטר קיץ

הקורס נלמד באנגלית עם כתוביות בעברית וערבית

מידע נוסף לגבי הקורס: https://jlmimpact.org.il/he/innovation_course/

11160 | Introduction to Innovation and Entrepreneurship 101 | אמנון דקל / שרון לויטה וקנין

סמסטר: 
א
שנה: 
2023

קורס מוקלט מראש (א-סינכרוני). 

הקורס ינתן הן בסמסטר א', הן בסמסטר ב' והן בסמסטר קיץ

הקורס נלמד באנגלית עם כתוביות בעברית וערבית

מידע נוסף לגבי הקורס: https://jlmimpact.org.il/he/innovation_course/

72159 | סקס – רביה מינית ממולקולות עד פילים | מיכאל ברנדייס

סמסטר: 
א
שנה: 
2023

קורס מוקלט מראש (א-סינכרוני). 

קורס מקוון. קדימון של הקורס

לא ניתן ללמוד את הקורס למי שכבר למד את הקורסים 72148 ו 72149 

ינתן הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.