קמפוס רחובות

54226 | זכר ונקבה ברא אותם: מבטים ביקורתיים על המגדר והסדר החברתי | תמר זילבר

סמסטר: 
שנתי
שנה: 
2019

קורס מקוון. הרצאה לדוגמא

סמסטר א'

הרישום לקורס זה מחייב השתתפות פעילה (באמצעות אתר הקורס במודל) החל מהשבוע הראשון של הסמסטר. לא ניתן להירשם לקורס במהלך תקופת השינויים ולהשלים מאוחר יותר.