כיצד מערערים על ציון בקורסי "אבני פינה"?

ערעור על ציון בקורסי "אבני פינה" צריך להיות מוגש למזכירות החוג הנותן את הקורס, ולמרצה הקורס.

יש לעשות שימוש בטופס ייעודי, הנמצצא באתר הפקולטה הנותנת את הקורס.