היכן ניתן למצוא את מיקום הבחינה בקורס ושעת הבחינה?

ניתן למצוא את מיקום ושעת הבחינה, בשנתון האוניברסיטה העברית.

בקורס המבוקש יש ללחוץ על לשונית "מועדי בחינות".