56338 | מבוא לפסיכולוגיה פוליטית | פזית בן-נון-בלום