50482 | תקשורת מילולית ולא מילולית אפקטיבית במדיה ובתקשורת הבין - אישית | צפירה ליכטמן