תכניות משולבות

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול - מגמת מוסיקה

4 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז בתחום הניסויי ו-2 נ"ז בתחום החברתי

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מחול

2 נ"ז בתחום החברתי