קצת עלינו

תכנית אבני פינה החלה את דרכה כתכנית ניסיונית בשנת תש"ע. בתחילת דרכה נתמכה על ידי קרן מנדל. בראש התכנית בשנותיה הראשונות (תש"ע-תשע"ג) עמד פרופ' עודד נבון מהמכון למדעי כדור הארץ. בשנים תשע"ג-תשע"ח עמד בראש התכנית פרופ' נחמן בן-יהודה מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. החל משנת תשע"ט עומד בראש התכנית פרופ' מיכאל ברנדייס מן המכון למדעי החיים; מסייעות בידו אגנס ארבלי וליאור סיגל. 
בסוף שנת הלימודים תשע"ב נוטרה התכנית הניסיונית על-ידי ועדת ניטור שהוקמה להערכת התכנית בראשות פרופ' מנחם מגידור. דו"ח ועדת הניטור הוגש לוועדה המתמדת של האוניברסיטה אשר אישרה את תום השלב הניסויי ואישרה את המשך הפעלת תכנית אבני פינה.

איך התכנית עובדת

תכנית אבני פינה  היא תכנית העשרה אקדמית המאפשרת לתלמידי האוניברסיטה העברית להירשם למגוון רחב של קורסים בנושאים השונים מאלו של תחומי לימודיהם העיקריים. מדובר במסורת ארוכת שנים הנהוגה ברבות מהאוניברסיטאות בארצות הברית; מסורת המכירה בחשיבות הרחבת האופקים כבר בתואר הראשון. מאז פתיחת התכנית נבנים בכל תחום ידע קורסים חדשים במיוחד עבור תלמידי התכנית והם נלמדים בקמפוסים השונים. לדוגמא, קורסים מהתחום הניסוי (כימיה, רפואה, אסטרונומיה, חקלאות, גיאולוגיה, ביולוגיה ועוד) נלמדים בקמפוס הר הצופים וקורסים מהתחום החברתי (מדעי החברה, מנהל עסקים, עבודה סוציאלית, משפטים) ומתחום רוח משוגרים לפקולטות הניסוייות (קמפוסי עין כרם, א.י. ספרא ורחובות). בקמפוס הר הצופים הותאמו לתכנית גם קורסים קיימים במדעי הרוח והחברה שמתאימים מטבעם לקהל רחב. קורסי רוח נפתחו לתלמידי חברה, משפטים, עבודה סוציאלית ומנהל עסקים וקורסים ממקצועות אלו נפתחו לתלמידי רוח וחינוך.

למה אבני פינה ?

אנו באוניברסיטה העברית מאמינים בחשיבותה של השכלה כללית, חופשיה מדאגה לרלוונטיות אקטואלית ותועלת מקצועית גרידא. אנו גם מאמינים שבעולמנו המשתנה ייתכן ודווקא אותה טעימה מתחומים אחרים תועיל לנו בעתיד באופן שאיננו יכולים לצפות היום. תכנית אבני פינה הוקמה כדי להפנות זרקור אל שלל הישגי התרבות והמדע שלנו, להנגיש אותם באופן בהיר ומרתק ולתת הזדמנות נוחה לכל סטודנט להרחיב את אופקיו בקמפוס בו הוא לומד.

במסע למימוש חזוננו כחלק מחברה אזרחית, בין אם נבחר להיות היסטוריונים, או אנשי הי-טק, כלכלנים, מורים, פיסיקאים או מנתחי מוח, כולנו אזרחים! ככאלה, אנו עדים לרוחות השינויים מכל סוג הרוחשים סביבנו – חברתיים, סביבתיים, תרבותיים, פוליטיים. כולנו מפרשים ביטויים תרבותיים, בוחנים טענות אמפיריות ומתעמתים עם דילמות אתיות ומוסריות. תכנית "אבני פינה" מעניקה לכם כלים להתמודד עם אתגרים אלו בצורה מושכלת ולבחון באופן ביקורתי טענות, אמונות ובחירות.

סגל התכנית

   mb1

ראש תכנית אבני פינה פרופ' מיכאל ברנדייס

 michael.brandeis@mail.huji.ac.il

02-6585123

 

mas

 רכז התכנית מר מוחמד אבו-סביח

mohammadabus@savion.huji.ac.il

02-5882914

   

 

seigleמנהלנית הוראה ותלמידים גב' ליאור סיגל

leaores@savion.huji.ac.il

02-5882922