חד-חוגי

כל חוג במסלול חד-חוגי 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

תלפיות (חד-חוגי) / מדעי כדור הארץ עם התמחות בגיאולוגיה או אטמוספרה, אקלים ואוקיאנוגרפיה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.