דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע בשילוב עם:    

כל חוג במדעי החברה / מנהל עסקים  / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824):

4 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / האקדמיה למוסיקה:

4 נ"ז מהתחום החברתי.

אמירים טבע * / אמירים רוח * / חינוך / קוגניציה:

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

כל חוג במדעי הטבע (מלבד מתמטיקה) בשילוב עם:

כל חוג במדעי המחשב  (דו-חוגי) 

4 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע:

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.      

 

מתמטיקה בשילוב עם:

כל חוג במדעי המחשב  (דו-חוגי) 

6 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

כל חוג במדעי הטבע:

4 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי.

 

* כדי לקבל תואר בוגר בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע על התלמיד ללמוד לפחות 134 נקודות זכות.