קמפוס רחובות

65537 | שפה ותרבות צרפתית | אביטל וקנין

סמסטר: 
שנתי
שנה: 
2022

מוצע לחוגים: אגרואקולוגיה  (715), כלכלה (717), בעלי חיים (718), מדעי הצמח) 710), קרקע ומים (716), מדעי התזונה (712), מלונאות (729), ביוכימיה (722)

השיעור ניתן לתלמידים ברמת מתחילים בלבד. נוכחות חובה