קמפוס אדמונד י'.ספרא

31066 | גרמנית: מתחילים א (העשרה)

סמסטר: 
א
שנה: 
2022

** פתוח לתלמידי שנה ב'-ג' בקמפוס ספרא בלבד

קורס זה הינו תנאי קדם לקורס אבן פינה מס' 31067

אינו מיועד לתלמידים המחוייבים בלימודי שפה לתואר. 

31026 | ספרדית: מתחילים א (העשרה)

סמסטר: 
א
שנה: 
2022

**פתוח לתלמידי שנה ב'-ג' בקמפוס ספרא בלבד.

קורס זה הינו תנאי קדם לקורס אבן פינה 31027

אינו מיועד לתלמידים המחוייבים בלימודי שפה לתואר.