בקשה להכרה בקורסים - הנחיות

הנחיות למילוי בקשה להכרה בקורסים:

יש למלא את הבקשה בדפדפן "כרום" בלבד.

ניתן להגיש בקשה בכל אחד משלושת התחומים, ממוסדות אקדמיים מוכרים בארץ ובחו"ל.

ניתן להגיש בקשה לפטור מחובות "אבני פינה" על בסיס תואר אקדמי קודם. הפטור הינו בהתאם לתחומי הלימוד, ואינו אוטומטי. נא לציין בטופס: "זכאות לתואר". זכאים לתואר מתבקשים שלא למלא שמות ומספרי קורסים, אלא "זכאות לתואר".

ניתן להגיש בקשה להכרה בקורסים הנלמדים במסגרת תכניות לחילופי סטודנטים. את הבקשה יש להגיש לפני היציאה לחילופין.

קורסי אבני פינה הינם רק קורסים המוגדרים כ"שיעור", בעלי תוכן תיאורטי ורשימת קריאת חובה. על המרצה להיות בעל תואר ד"ר ומעלה.

לא יוכרו קורסים בתחומים הבאים: שפות, סדנאות, ספורט, תוכנה, סטטיסטיקה.

על מנת שהקורסים יוכרו, עליהם להיות בעלי ציון מספרי ו"עובר" (60) לפחות. יתכן ותדרשו להציג ציון גבוה יותר, בהתאם לדרישות הפקולטה בה הינכם לומדים.

בקשות להכרה בקורסים שנלמדו מחוץ לאוניברסיטה העברית: יש לצרף סיליבוס מפורט הכולל רשימת קריאה חובה ודרישות הקורס לצד גיליון ציונים רשמי.

בקשות להכרה בקורסים יכולים להגיש רק סטודנטים מן המניין.

בתחילת כל סמסטר, הטיפול בבקשות אורך כשלושה שבועות. יש לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הבקשה.

למילוי הבקשה לחצו כאן