בקשה להכרה בקורסים - הנחיות

הנחיות למילוי בקשה להכרה בקורסים:

ניתן להגיש בקשה בכל אחד משלושת התחומים, ממוסדות אקדמיים מוכרים בארץ ובחו"ל.

ניתן להגיש בקשה לפטור מחובות "אבני פינה" ניתן על בסיס תואר אקדמי קודם. הפטור ניתן בהתאם לתחומי הלימוד, ואינו ניתן אוטומטית.

ניתן להגיש בקשה להכרה בקורסים הנלמדים במסגרת תכניות לחילופי סטודנטים. את הבקשה יש להגיש לפני היציאה לחילופין.

קורסי אבני פינה  הינם רק קורסים המוגדרים כ"שיעור", בעלי תוכן תיאורטי ורשימת קריאת חובה. על המרצה להיות בעל תואר ד"ר ומעלה.

לא יוכרו קורסים בתחומים הבאים: שפות, סדנאות, ספורט, תוכנה, סטטיסטיקה.

על מנת שהקורסים יוכרו, עליהם להיות בעלי ציון מספרי ו"עובר" (60) לפחות.

בבקשות להכרה בקורסים שנלמדו מחוץ לאוניברסיטה העברית, יש לצרף סיליבוס מפורט הכולל רשימת קריאה חובה ודרישות הקורס לצד גיליון ציונים רשמי.

בקשות להכרה בקורסים יכולים להגיש רק סטודנטים מן המניין.

בתחילת כל סמסטר, הטיפול בבקשות אורך כשלושה שבועות. יש לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הבקשה.

 

למילוי הבקשה לחצו כאן