מהו ציון "עובר" בקורסי תכנית "אבני פינה"?

החל משנת הלימודים תשע"ה, ציון עובר בכל קורסי התכנית הוא 60.