כיצד מגישים בקשה למועד מיוחד בקורסי "אבני פינה"?

בקשה למועד מיוחד צריכה להיות מוגשת לפקולטה הנותנת את הקורס.