רשימת כל התחומים

31066 | גרמנית: מתחילים א (העשרה)

** פתוח לתלמידי שנה ב'-ג' בקמפוס ספרא בלבד

קורס זה הינו תנאי קדם לקורס אבן פינה מס' 31067

אינו מיועד לתלמידים המחוייבים בלימודי שפה לתואר. 

סמסטר: 
א
שנה: 
2023