רשימת הקורסים והדרישות לשנת הלימודים תש"פ עודכנו

אוגוסט 15, 2019

רשימת הקורסים והדרישות לשנת הלימודים תש"פ עודכנו.

ניתן לצפות בהם כעת באתר.

שימו לב כי המידע עוד עשוי להשתנות ומומלץ להתעדכן גם באמצעות שנתון האוניברסיטה.