רשימת הקורסים והדרישות לשנת הלימודים תשפ"א עודכנו

רשימת הקורסים והדרישות לשנת הלימודים תשפ"א עודכנו.

ניתן לצפות בהם כעת באתר.

שימו לב כי המידע עוד עשוי להשתנות ומומלץ להתעדכן גם באמצעות שנתון האוניברסיטה.