קורס חדש באבני פינה (תחום חברה): 54224 - קהילות מגדריות ומיניות: זהות, סיכון וחוסן

אוקטובר 29, 2019

קורס חדש באבני פינה (תחום חברה): 54224 - קהילות מגדריות ומיניות: זהות, סיכון וחוסן / פרופ' משה סלוחובסקי

ימי ג', 16:30-18:00