קורסי שפה - גרמנית ואיטלקית

21 יולי, 2022

 

היחידה ללימודי שפות במדעי הרוח מציעה קורסי שפה בגרמנית ובאיטלקית במסגרת תוכנית אבני פינה.

בכדי לרכוש יכולות משמעותיות להתחיל לתקשר בשפה דרושים שני סמסטרים, מעבר למכסת הלימודים במסגרת אבני פינה.

לכן, קורס מתחילים א' מוצע כנ"ז העשרה ועל קורס ההמשך, מתחילים ב', ניתן לקבל 4 נ"ז במסגרת דרישות אבני פינה.

שימו לב: נכון לתשפ"ג מתכונת לימודי השפה בספרא, בשיתוף עם אבני פינה, קיימת באיטלקית ובגרמנית בלבד.