חדש באבני פינה - קורסי שפה (גרמנית וספרדית)

ספטמבר 3, 2019

 

חדש באבני פינה: קורסי שפה (גרמנית וספרדית), במתכונת פיילוט בקמפוס ספרא עבור סטודנטים הלומדים בקמפוסים ספרא ועין כרם בלבד.

קורסי השפה יתקיימו מהלך שנה שלמה בהיקף של 8 נ"ז. קורס סמסטר א' יחשב להעשרה בהיקף של 4 נ"ז וקורס המשך של סמסטר ב' בהיקף של 4 נ"ז יחשב על חשבון אבני פינה בתחום הרוח. ניתן לקבל הכרה רק עם השלמת שני הסמסטרים. 

 

ניתן להירשם בשלב זה רק לחלק א' , סמסטר א'. רישום לחלק ב' (קורס אבן פינה) יפתח בתקופת השינויים של סמסטר ב' לאחר בדיקת תנאי מעבר.

רישום לרשימת המתנה לקורס העשרה יתחיל ב-18.09.

פרטים נוספים אודות קורסי גרמנית וספרדית - כאן 

 

מידע נוסף על הקורסים ניתן למצוא באתר של היחידה ללימודי שפות.

 

הודות להתאמת לימודי השפה לתקן בינלאומי, היוצאים לחילופי סטודנטים יוכלו להמשיך לרמה הבאה בשפה במסגרת תכנית הלימודים בחו"ל (בכפוף לאישור המוסד המארח).

מספר מקומות בקורסים מוגבל.