53258 | קוראים עולם – ספר בראשית כמבוא לאנתרופולוגיה | תמר אלאור