40303 | נוודות, דת ומדינה: הבדווים בישראל ובמזה"ת במבט גאוגרפי היסטורי | אמיר גלילי