רשימת כל התחומים

3972 | אזרחות, דמוקרטיה ומעורבות חברתית

הקורס יתקיים ב"זום".

השתתפות בקורס אפשרית לסטודנטים שעושים מעורבות חברתית תמורת נ"ז בשנה הנוכחית או שקבלו 2 נ"ז עבור מעורבות בשנים קודמות

סמסטר: 
ב
שנה: 
2023