רשימת כל התחומים

31151 | ערבית ועברית לרפואה וסיעוד

נלמד בעברית וערבית

מיועד לתלמידי החוג לסיעוד, שנים ג' ד' בלבד 

סמסטר: 
א
שנה: 
2023