תש"פ

רפואה (601, 628, 681)

8 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 4 מהתחום החברתי, ו-2 במסגרת תכנית "אדם ורפואה".

מדעי הרפואה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

רוקחות / מדעי התרופה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

סיעוד / ריפוי בעיסוק

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

ריפוי בעיסוק ואמירים / פסגה - מסלול עתודאים בסיעוד

פטורים מחובות אבני פינה.