למה אבני פינה ?

אנו באוניברסיטה העברית מאמינים בחשיבותה של השכלה כללית, חופשיה מדאגה לרלוונטיות אקטואלית ותועלת מקצועית גרידא. אנו גם מאמינים שבעולמנו המשתנה ייתכן ודווקא אותה טעימה מתחומים אחרים תועיל לנו בעתיד באופן שאיננו יכולים לצפות היום. תכנית אבני פינה הוקמה כדי להפנות זרקור אל שלל הישגי התרבות והמדע שלנו, להנגיש אותם באופן בהיר ומרתק ולתת הזדמנות נוחה לכל סטודנט להרחיב את אופקיו בקמפוס בו הוא לומד.

במסע למימוש חזוננו כחלק מחברה אזרחית, בין אם נבחר להיות היסטוריונים, או אנשי הי-טק, כלכלנים, מורים, פיסיקאים או מנתחי מוח, כולנו אזרחים! ככאלה, אנו עדים לרוחות השינויים מכל סוג הרוחשים סביבנו – חברתיים, סביבתיים, תרבותיים, פוליטיים. כולנו מפרשים ביטויים תרבותיים, בוחנים טענות אמפיריות ומתעמתים עם דילמות אתיות ומוסריות. תכנית "אבני פינה" מעניקה לכם כלים להתמודד עם אתגרים אלו בצורה מושכלת ולבחון באופן ביקורתי טענות, אמונות ובחירות.