איך התכנית עובדת

תכנית אבני פינה  היא תכנית העשרה אקדמית המאפשרת לתלמידי האוניברסיטה העברית להירשם למגוון רחב של קורסים בנושאים השונים מאלו של תחומי לימודיהם העיקריים. מדובר במסורת ארוכת שנים הנהוגה ברבות מהאוניברסיטאות בארצות הברית; מסורת המכירה בחשיבות הרחבת האופקים כבר בתואר הראשון. מאז פתיחת התכנית נבנים בכל תחום ידע קורסים חדשים במיוחד עבור תלמידי התכנית והם נלמדים בקמפוסים השונים. לדוגמא, קורסים מהתחום הניסוי (כימיה, רפואה, אסטרונומיה, חקלאות, גיאולוגיה, ביולוגיה ועוד) נלמדים בקמפוס הר הצופים וקורסים מהתחום החברתי (מדעי החברה, מנהל עסקים, עבודה סוציאלית, משפטים) ומתחום רוח משוגרים לפקולטות הניסוייות (קמפוסי עין כרם, א.י. ספרא ורחובות). בקמפוס הר הצופים הותאמו לתכנית גם קורסים קיימים במדעי הרוח והחברה שמתאימים מטבעם לקהל רחב. קורסי רוח נפתחו לתלמידי חברה, משפטים, עבודה סוציאלית ומנהל עסקים וקורסים ממקצועות אלו נפתחו לתלמידי רוח וחינוך.