הפקולטה למדעי הרוח

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

תשפ"ג

דו-חוגי

כל חוג ממדעי הרוח (כולל רביבים בשילוב עם מקרא) בשילוב עם:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

מדעי החברה (לא כולל סטטיסטיקה) / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית / חינוך / תעודת הוראה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים

2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי, חייב להיות מתחום מדעי החיים

כל חוג ממדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

פטורים מחובות אבני פינה.

 

אמירים רוח בשילוב עם:

חינוך / כל חוג ממדעי הרוח / כל חוג ממדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / רפואה  / ריפוי בעיסוק / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה*.

* תלמיד הזכאי לפטור מאבני פינה ישלים את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

חטיבה בלימודי "קיימות, אקלים וחברה" 

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

מדעי הרוח במסלול חד-חוגי:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

קוגניציה / חבצלות

פטורים מחובות אבני פינה.

 

חטיבה בלימודי "קיימות, אקלים וחברה" 

פטורים מחובות אבני פינה.

תשפ"ב

דו-חוגי

כל חוג ממדעי הרוח (כולל רביבים בשילוב עם מקרא) בשילוב עם:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

מדעי החברה (לא כולל סטטיסטיקה) / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית / חינוך / תעודת הוראה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים

2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי, חייב להיות מתחום מדעי החיים

כל חוג ממדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

פטורים מחובות אבני פינה.

 

אמירים רוח בשילוב עם:

חינוך / כל חוג ממדעי הרוח / כל חוג ממדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / רפואה  / ריפוי בעיסוק / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה*.

* תלמיד הזכאי לפטור מאבני פינה ישלים את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

חד-חוגי

מדעי הרוח במסלול חד-חוגי:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

קוגניציה / חבצלות

פטורים מחובות אבני פינה.

תכניות משולבות

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול - מגמת מוסיקה

4 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז בתחום הניסויי ו-2 נ"ז בתחום החברתי

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מחול

2 נ"ז בתחום החברתי

תשפ"א

דו-חוגי

כל חוג ממדעי הרוח (כולל רביבים בשילוב עם מקרא) בשילוב עם:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

מדעי החברה (לא כולל סטטיסטיקה) / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית / חינוך / תעודת הוראה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים

2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי, חייב להיות מתחום מדעי החיים

כל חוג ממדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

פטורים מחובות אבני פינה.

 

אמירים רוח בשילוב עם:

חינוך / כל חוג ממדעי הרוח / כל חוג ממדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / רפואה  / ריפוי בעיסוק / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה*.

* תלמיד הזכאי לפטור מאבני פינה ישלים את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

חד-חוגי

מדעי הרוח במסלול חד-חוגי:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

קוגניציה / חבצלות

פטורים מחובות אבני פינה.

תכניות משולבות

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול - מגמת מוסיקה

4 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז בתחום הניסויי ו-2 נ"ז בתחום החברתי

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מחול

2 נ"ז בתחום החברתי

תש"פ

דו-חוגי

כל חוג ממדעי הרוח (כולל רביבים בשילוב עם מקרא) בשילוב עם:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

מדעי החברה (לא כולל סטטיסטיקה) / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית / חינוך / תעודת הוראה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים

2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי, חייב להיות מתחום מדעי החיים

כל חוג ממדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

פטורים מחובות אבני פינה.

 

אמירים רוח בשילוב עם:

חינוך / כל חוג ממדעי הרוח / כל חוג ממדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / רפואה  / ריפוי בעיסוק / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה*.

* תלמיד הזכאי לפטור מאבני פינהישלים את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

חד-חוגי

מדעי הרוח במסלול חד-חוגי:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

קוגניציה / חבצלות

פטורים מחובות אבני פינה.

תכניות משולבות

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול - מגמת מוסיקה

4 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז בתחום הניסויי ו-2 נ"ז בתחום החברתי

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מחול

2 נ"ז בתחום החברתי

תשע"ט

דו-חוגי

כל חוג ממדעי הרוח (כולל רביבים בשילוב עם מקרא) בשילוב עם:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

מדעי החברה (לא כולל סטטיסטיקה) / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית / חינוך / תעודת הוראה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים

2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי, חייב להיות מתחום מדעי החיים

כל חוג ממדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

פטורים מחובות אבני פינה.

 

אמירים רוח בשילוב עם:

חינוך / כל חוג ממדעי הרוח / כל חוג ממדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / רפואה  / ריפוי בעיסוק / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה*.

* תלמיד הזכאי לפטור מאבני פינה ישלים את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

חד-חוגי

מדעי הרוח במסלול חד-חוגי:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע"ח

דו-חוגי

כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו-חוגי) בשילוב עם:

כל חוג ממדעי הרוח (כולל רביבים בשילוב עם מקרא) 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

כל חוג ממדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית / חינוך / תעודת הוראה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

פטורים מחובות אבני פינה.

אמירים רוח עם:

חינוך / כל חוג ממדעי הרוח / כל חוג ממדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / רפואה  / ריפוי בעיסוק / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה*.

* תלמיד הזכאי לפטור מאבני פינה ישלים את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

 

חד-חוגי

מדעי הרוח במסלול חד-חוגי:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע"ז

דו-חוגי

כל חוג ממדעי הרוח בשילוב עם:

כל חוג ממדעי הרוח (כולל רביבים בשילוב עם מקרא)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

כל חוג ממדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית / חינוך / תעודת הוראה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

אמירים רוח בשילוב עם:

חינוך / כל חוג ממדעי הרוח / מדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / קרימינולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / רפואה / ריפוי בעיסוק / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה*.

* תלמיד הזכאי לפטור מאבני פינה ישלים את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

 

חד-חוגי

מדעי הרוח במסלול חד-חוגי:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע"ו

דו-חוגי

כל חוג אחר ממדעי הרוח בשילוב עם:

כל חוג ממדעי הרוח (כולל רביבים עם מקרא)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

כל חוג ממדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים / עבודה סוציאלית / חינוך / תעודת הוראה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

אמירים רוח בשילוב עם:

חינוך / כל חוג ממדעי הרוח / מדעי החברה / מנע"ס / חשבונאות / משפטים

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / רפואה / ריפוי בעיסוק / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה*.

* תלמיד הזכאי לפטור מאבני פינה ישלים את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

חד-חוגי

מדעי הרוח במסלול חד-חוגי:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.