תשע"ו

דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע בשילוב עם:

כל חוג אחר במדעי הטבע / תלפיות טבע במסלול דו-חוגי / תלפיות דו-חוגי (2058)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה)

4 נ"ז מתחום הרוח.

תעודת הוראה

2 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג אחר במדעי הרוח (כולל האקדמיה למוסיקה)

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

אמירים * / אמירים רוח * / חינוך /  קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

מתמטיקה בשילוב עם כל חוג במדעי החברה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (על חשבון מדעי הטבע).

תכניות משולבות

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

 

566: כימיה - ביולוגיה / 569: פיסיקה – כימיה

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי. 

 

חד-חוגי

כל חוג במסלול חד-חוגי 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

תלפיות (חד-חוגי) / מדעי כדור הארץ עם התמחות בגיאולוגיה או אטמוספרה, אקלים ואוקיאנוגרפיה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

חטיבות

כל חוג במדעי הטבע (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה בחינוך / חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז מתחום הרוח.

חטיבה בהיסטוריה של המדעים 

4 נ"ז מהתחום החברתי.

חטיבה בסטטיסטיקה 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבה בקוגניציה 

פטורים מחובות אבני פינה.