סגל התכנית

   mb1

ראש תכנית אבני פינה פרופ' מיכאל ברנדייס

 michael.brandeis@mail.huji.ac.il

02-6585123

 

mas

 רכז התכנית מר מוחמד אבו-סביח

mohammadabus@savion.huji.ac.il

02-5882914

   

 

seigleמנהלנית הוראה ותלמידים גב' ליאור סיגל

leaores@savion.huji.ac.il

02-5882922