תשע״ח

דו-חוגי

חינוך בשילוב עם:

כל חוג ממדעי הרוח (כולל אמירים, כולל האקדמיה למוסיקה) / מדעי החברה / עבודה סוציאלית / משפטים / קרימינולוגיה / מינהל עסקים / חשבונאות  

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תעודת הוראה

תעודת הוראה בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

2 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

חד-חוגי

חינוך במסלול חד-חוגי

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.