תשע״ז

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים / חשבונאות  עם כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

מינהל עסקים / חשבונאות  עם משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים עם עבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.